Viltslakteriet

Slakteriet

På gården finns en EU-godkänd vilthanteringsanläggning som tar emot vilt från jägare, vårt eget hägn och andra vilthägn.

Slakteriet


Vår viltmottagning är godkänd för att ta emot de flesta olika vilt, såsom klövvilt, småvilt och vildfågel.

 

Vi köper in vilt och kan även erbjuda återtag av inlämnat vilt, konsumentstyckat och välputsat, färdigt för köket precis enligt dina önskemål

Viltmottagningen är öppen dygnet om året runt.

Ändringar i öppettider kan ske, såsom vid hög arbetsbelastning, semester, köpstopp pga för stort lager eller då veterinärbesiktning inte kan bokas hos Livsmedelsverket. Problem med att få tid för veterinärbesiktning riskerar bli vanligare framöver då Livsmedelsverket ska införa en ny bestämmelse om slaktplanering som kraftigt missgynnar småskaliga verksamheter och i synnerhet små vilthanteringsanläggningar.


Före leverans:

Ring helst innan leverans. Tel.nr. 0725-68 66 00

Ring gärna på förhand inför en jakt

Leverans ska ske snarast efter jakt.

Kroppen ska levereras oflådd

Öppna så lite som möjligt i slaktkroppen.

Ta ut inre organ och särskilt tarmpaketet omgående.

Spola bukhålan med rikligt med rent vatten om mag- eller tarminnehåll kommit ut.

Sota inte utan lämna kvar ändtarm och könsorgan samt urinvägar intakta (gäller även testiklar)!

Mjölka ur avföring ordentligt ifrån ändtarmen innan den skärs över och sätt gärna ett clips.

Ifall kroppen blivit hanterad felaktigt innan leverans och det innebär extra arbete vid slakten så kan ytterligare avgift utgå, avgiften bedöms utifrån omfattningen av extra arbeta.

Vi förbehåller oss rätten att kassera slaktkroppar som inte bedöms vara i rimligt skick.


VAR NOGA MED HYGIENEN!Krav inför besiktning:

Röda organ (hjärta, lungor, lever, njurar, mjälte) samt huvud ska alltid medfölja

På vildsvin ska även mellangärdet medfölja.

Om friskhetsintyg skrivits ska det lämnas vid leverans och röda organ behöver inte medfölja

På vildsvin krävs fortfarande huvud och mellangärde.

Ifall ovanstående inte uppfylls kan vi inte ta emot djuret eftersom det inte går att utföra en veterinärbesiktning. Detta är lagkrav och därför kan inga undantag göras. Enda undantaget är ifall det ska vara återtag och ni endast ska använda köttet själva och inte sälja vidare eller ge bort.

Tarmpaketet behöver aldrig medfölja och om även det lämnas tas en extra avgift ut på 50kr (för bortforsling av avfall). 


Vid leverans:

Fyll i leveranssedel samt eventuellt styckschema vid återtag. Om styckschema inte fylls i görs en standardstyckning.

Kroppen hängs upp i bakbenen nere vid klövarna.

Häng inte upp kroppen vid hasen/hälsenan.

Öppna helst bröstbenet så att blod inte blir stående i brösthålan

Låt kroppen hänga inne i slaktrummet alt. utanför vid platsbrist